Mobila staden

I framtidens stad finns inga avgaser. Här samsas vi istället med olika sorters eldrivna fordon på gatorna. Och kollektivtrafiken kommer när du kallar på den.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter

Läs mer på Fortum

Trängsel, olyckor, buller och utsläpp. Trafiken i storstäderna blir allt värre i takt med att befolkningen ökar. Situationen ser likadan ut i hela världen, och forskning pågår för fullt för att hitta lösningar. Ingen kan säga exakt hur framtidens stad kommer att se ut.

Men för att trängseln ska minska funkar det inte att åka runt en eller två personer i bilar med plats för fem, som i dag.
– Det behövs fler typer av fordon så att människor kan välja det som passar bäst för stunden, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef på Fortum Sverige.

Han menar också att allt kommer att drivas med el. Elmotorerna gör det möjligt att bygga små lätta fordon som är enkla att ladda. Dessutom är eldrift ett viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle.

– Framtidens stad blir alltså fri från bilavgaser, säger Per-Oscar Hedman.
Fortum erbjuder redan i dag laddstolpar till elbilar, men utvecklar också lösningar för laddning av andra sorters elfordon. Fortum samarbetar även med företag som erbjuder alternativa transportmedel, bland annat genom att leverera el till de ställ som Movon placerat ut på Stockholms gator, där det går att parkera och samtidigt ladda elsparkcyklar.

Men hur vi kommer att ta oss runt i framtiden återstår att se. I Stockholm går det i dagsläget att hyra cyklar och elsparkcyklar. Här testas även små slimmade bilar i citytrafik som bara har plats för en eller två personer.

På vissa håll i världen finns det till och med eldrivna förarlösa helikoptrar.
– Det kommer antagligen dyka upp saker som vi inte ens tänkt på än, och det kommer se olika ut i olika städer på jorden. Här i Norden har vi till exempel snön att tänka på, säger Per-Oscar Hedman.

En del tror att bilar, som de ser ut i dag, kommer att förbjudas helt i städerna på sikt – även elbilar. De tar helt enkelt för mycket plats, även om det skulle sitta fem personer i varje. Istället kommer personer som bor utanför städerna få lämna bilen vid stadsgränsen och ta sig vidare på andra sätt.

”Privata aktörer kommer att stå för de nya sätten att ta sig fram” Per-Oscar Hedman, kommunikationschef på Fortum Sverige

Andra, som Per-Oscar Hedman, menar att det inte kommer att hända.
– Däremot tror jag att många som bor i städer kommer att välja bort bil frivilligt, eller ha det i vissa perioder i livet, till exempel om de har små barn, säger han.

För att minska beroendet av bilen behövs även en mer heltäckande och flexibel kollektivtrafik, som gör att människor kan ta sig dit de vill, när de vill. Dessutom måste kollektivtrafiken bli mer effektiv, så att inte bussar och tåg är fyllda till bristningsgränsen i rusningstid, och går halvtomma resten av dygnet.

Ett scenario är därför att tunnelbana, buss och tåg kompletteras med andra transportsätt, till exempel mindre bussar som hämtar upp och släpper av människor som ska åt samma håll. På så sätt kan kapaciteten sättas in där den behövs mest.

Allt bokas och betalas i en och samma app, som dessutom visar vilket transportsätt som är mest effektiv för stunden.
– Men till att börja med tror jag att privata aktörer kommer att stå för de nya sätten att ta sig fram, inte kollektivtrafiken, säger Per-Oscar Hedman.

Men tekniska lösningar kommer inte att räcka. Även behovet av transporter måste minska, och här är det också förändringar på gång. Till exempel blir det allt vanligare att jobba hemifrån, eller på ett kontor nära hemmet som delas med andra företag (ett så kallat co-working space).
– På min avdelning på Fortum har vi sagt att vi ska vara på plats under måndagar och fredagar. Övriga dagar kan vi jobba var vi vill. Dessutom har vi många digitala möten. Det minskar behovet av resor, och trycket på staden, säger Per-Oscar Hedman.

Detta gör Fortum
I framtidens stad kommer en mängd fordon att samsas, stora som små, och alla kommer att drivas med el.
Fortum erbjuder redan i dag laddstolpar för privatpersoner, företag och andra verksamheter.
Dessutom är Fortum med och utvecklar lösningar för laddning av andra sorters eldrivna fordon.
Fortum samarbetar även med företag som erbjuder alternativa transportmedel. Till exempel levererar Fortum el till de ställ som Movon placerat ut på Stockholms gator där det går att parkera och samtidigt ladda elsparkcyklar.
I Oslo testar Fortum induktionsladdning av taxi. Det betyder att taxibilarna laddas via marken när de står i taxikön. Helt utan sladdar.
För många i Indien är det för dyrt med snabbladdning, så att ladda ett litet elfordon kan ta en halv dag. Därför har Fortum utvecklat batteripack som är lätt att byta ut, och lanserat en prenumerationstjänst där folk kan byta till ett nyladdat batteri när som helst under dagen.
Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter

Läs mer på Fortum